Menu Zavrieť

1. ročník

Základy elektroniky

Základné elektrické jednotky a veličiny:

Rezistory:

Kondenzátory:

Cievky, transformátory:

Diody:

Tranzistor:

Tranzistor ako spínač:

Elektronické značky a schémy: