Menu Zavrieť

14. Tipy pre bežnú prácu

Používanie skratiek

V článkoch sa snažím vždy uvádzať plnú verziu znenia príkazu, pretože človek by mal vedieť, čo píše. Ale v praxi je výhodné používať skratky . Stačí zadať niekoľko prvých znakov príkazu tak, aby bol v danom kontexte unikátne. Na začiatku môžeme skúšať zadávať skratky a pomocou tabulátora (ak je začiatok unikátna, tak doplní príkaz) alebo otáznika (vypíše zoznam príkazov, ktoré začínajú týmito znakmi) overiť, či je unikátny. Časom budeme vedieť, aké skratky môžeme použiť.

Pozn .: Čítal som diskusiu, kde niekto namietal, že pri používaní skratiek človek zabudne celé príkazy. Ale ja si napríklad v duchu hovorím celý príkaz a píšem iba skratku. V posledných mesiacoch som začal trochu používať Microsoft PowerShell, ktorý neobsahuje takéto vlastnosti ako IOS, a jeho použitie je naozaj ťažkopádne.

Pár príkladov, ako môžeme skracovať príkazy:

SWITCH # sh ru = show running-configuration 
SWITCH (config-if) # sw a v 100 = switchport access vlan 100 
SWITCH (config) # in r g1 / 0 / 1-5, g1 / 0/10 = interface range gigabitEthernet1 / 0 / 1-5, gigabitEthernet1 / 0/10

Ďalšou možnosťou je vytváranie aliasov , teda skratiek pre príkazy. V aliasu musíme určiť, v akom móde sa príkaz spúšťa, aká je skratka, teda vlastný alias a príkaz, pre ktorý alias vzniká.

SWITCH (config) # alias mód skratka pôvodnej-príkaz 
SWITCH (config) # alias exec s show

Rad aliasov už v systéme existuje, napr. s = showw = wherelo = logout. Tieto aliasy sa zobrazujú pri výpise príkazov.

SWITCH # s?
* S = show send session set setup
show ssh Systeme

Ukladanie konfigurácie

Ak chceme uložiť bežiaci konfiguráciu do štartovacej, tak namiesto príkazu

SWITCH # copy running-configuration startup-configuration

môžeme použiť kratšie

SWITCH # write   // alebo skratku wr

Zmazanie konfigurácia interfacu

Keď máme na porte zložitejšie konfiguráciu a chceme nastaviť niečo iné, tak môže byť rýchlejší resetovať interface do defaultného stave než meniť konfiguráciu radu príkazov.

SWITCH (config) # default interface f0 / 1 

Filtrovanie informácií

Časť práce sa switchu spočíva v prezeraní rôznych informácií z nich. Ak hľadáme nejaký špecifický údaj, tak je efektívnejšie vyfiltrovať tento údaj, než prechádzať nejaký dlhý výpis.

Niektoré príkazy obsahujú priamo nejaké filtračné parametre , napríklad zobrazenie konfigurácie iba pre daný interface.

SWITCH # show running-config interface g1 / 5
SWITCH # show mac address-table vlan 100

Druhou možnosťou je použiť výstupný modifikátor | (pipe), ktorý je k dispozícii pre všetky show príkazy. Za ním sa dá použiť niekoľko príkazov, za príkazom môže nasledovať regulárny výraz.

SWITCH # show running-config | begin access-list     // začne výpis od prvého výskytu 
SWITCH # show mac address-table | include 001e.138c.73e7 // zobrazí iba riadky, ktoré obsahujú

Jedným príkazom za Pipo, ktorý nesúvisí s filtrovaním, je presmerovanie výstupu show príkazu do súboru (lokálne alebo na sieti).

SWITCH # show running-config | tee flash1: config.txt    // kopíruje 
SWITCH # show running-config | redirect flash1: config.txt // presmeruje 
SWITCH # show running-config | append tftp: config.txt   // presmeruje a pridá

Použitie príkazov z EXEC módu

Hlavne show príkazy sa dajú normálne vyvolať iba v  EXEC móde (niekedy sa označuje ako show mode). Čo zdržuje pri práci, kedy sa potrebujeme na niečo pozrieť a sme v  konfiguračnom móde . Preto je tu príkaz do, ktorý umožní v akomkoľvek móde zavolať príkazy z privilegovaného módu (EXEC). Jediná nevýhoda je, že za príkazom do nefunguje doplňovania príkazov (tabulátor) ani nápoveda (otáznik).

SWITCH (config-if) # do šou run int g1 / 5

Pozn .: Pre rýchly skok rovno do EXEC módu nemusíme použiť rad príkazov exit, ale stlačiť Ctrl + Z .

Zobrazenie informácií o interfacu

Zaujímavý príkaz pre zobrazenie možností interfacu.

SWITCH # show interfaces capabilities

Vypisovanie debug informácií do okna

Ak sme pripojení cez konzolu (sériovým káblom), tak sa nám na obrazovku vypisujú rôzne správy (debugovacie informácie, chybové hlášky). Pretože defaultným logovacím zariadením je konzola. Správy sa tiež ukladajú do lokálneho bufferu a môžeme nastaviť posielanie na syslog server. Výpisy, ktoré smerujú na konzolu, nás môžu zdržiavať, takže môžeme riadiť, ktoré typy sa majú zobrazovať.

SWITCH (config) # logging console warnings    // zadávame úroveň 1 - 7

alebo tiež môžeme zobrazovanie úplne vypnúť

SWITCH (config) # no logging console

Ak sme pripojení cez terminálové spojenie (telnet či ssl), tak štandardne tieto hlášky nedostávame. Ak by sme si to priali, tak môžeme smerovať výstup aj do našej session.

SWITCH # terminal monitor

A tiež aj tu môžeme riadiť, ktoré správy sa budú zobrazovať

SWITCH (config) # logging monitor errors    // zadávame úroveň 1 - 7

Pozn .: Tieto nastavenia sa týkajú iba aktuálnej session, takže po zatvorení spojení so ruší.

Zasielanie logov na štandardný syslog server nastavíme jednoducho, zadaním IP adresy servera.

SWITCH (config) # logging 192.168.50.15

Je tu však jedna malá finta. Defaultne sa na syslog posielajú informácie s úrovňou informationala vyššie, čo nezahŕňa debugging. A ak nastavíme nejaké logovanie príkazom debug, tak sa nám tieto informácie nedostanú na syslog. Musíme zmeniť nastavenie na najnižšiu úroveň.

SWITCH (config) # logging trap debugging