Menu Zavrieť

2. Verzia, upgrade a záloha IOSu

Typy switchov

Cisco ponúka široké portfólio switchov, prevažne sa však zameriava na stredné a veľké firmy. Switche sa volajú Catalyst a existuje niekoľko základných radov. Hlavné rozdelenie je podľa vrstvy, na ktoré pracujú – primárne 2. vrstva OSI (napríklad C2960) a 3. vrstva OSI (napríklad C3750), a či sú modulárne (C4500 a C6500).

Označenie switcha vypovedá o rade jeho vlastností. Značenie môže vyzerať napríklad C3750G-24PS. Niektoré vlastnosti sú špecifické podľa daného modelu, ale rad je všeobecných. Názov sa skladá z hlavných parametrov, pomlčka, doplňujúce parametre.

 • C pre Catalyst
 • 3750 číslo modelovej rady
 • G určuje, že sa jedná o Gigabitové porty
 • 24 značí počet portov (bez uplinkov)
 • za počtom portu je niekoľko možností
  • PS – napájané porty (Power over Ethernet)
  • TT – uplinky sú metalické porty RJ45
  • TC – uplinky sú SFP moduly
  • FS – všetky porty sú optické
  • S – všetky porty sú SFP

Existujú aj ďalšie možnosti, väčšinou špecifické pre určitý model. Rovnako podľa koncového označenia a modelu záleží, koľko a akých je uplinkových portov.

Stiahnutie IOSu

Stiahnutie IOSu je možné na stránkach Cisco v  Download centre . Pre prístup je však potrebné účet s dostatočným oprávnením. Bežné prepínače sú v kategórii Switches Software – LAN Switches . Pod každým radom je zoznam jednotlivých modelov, ale IOS je väčšinou pre celý rad rovnaký.

Pre určitý switch  a určitú verziu IOSu existuje väčšinou niekoľko variantov softvéru pre stiahnutie.

Typy IOSu

Operačný systém IOS je uložený v image súbore s príponou bin . Stiahnuť je možné aj verziu s webovým rozhraním, ktorá má príponu tar a v tomto archíve je bin súbor plus adresár html . Verzia s webovým rozhraním je značená WITH WEB BASED DEV MGR .

Potom môžeme voliť verzii s šifrovaním alebo bez – W / O CRYPTO (neobsahuje SSL, SSH a SNMPv3).

Posledný je určenie, aké funkcie sú zahrnuté v IOSu. Určitý fyzický switch môže získať vyššiu funkcionalitu iba zakúpením vyššie verzie IOSu. Predtým sa delili iba na Standard Image a Advanced Image , teraz existuje celý rad verzií. Určité verzie však existujú len pre určité switche.

Pre Layer 2 switcha je k dispozícii iba LAN BASE verzia IOSu, teda so základnými sieťovými službami. Pre Layer 3 switche máme IP BASE – základ, IP SERVICES , ADVANCED IP SERVICES . Ďalej existuje ešte niekoľko špeciálnych verzií. Vyššia verzia vždy obsahuje všetko čo je v nižšej.

 • Layer 2 Base – L2, 802.1x, 802.3ad, 802.1s, 802.w, EtherChannel, 802.1D, Port Security, Smart Ports, SSH, tec.
 • LAN Base – ACL, QoS, Enhanced 802.1x, AutoQoS, AutoSecure, etc.
 • IP Base – L3, RIP, HSRP / VRRP, StackWise, GRE EIGRP STUB, WCCP, etc.
 • IP Services – EIGRP, OSPF, BGP, GLBP, QoS, High Availability, NAT, nBAR, VRF-lite, Multicast, etc.
 • Advanced IP Services – IS-IS, MPLS, L2 / L3, VPNs, IPv6, Mobile Support, IP šľache, etc.

Záloha IOSu zo switcha

Pre kopírovanie dát z / na switch slúži štandardne TFTP server . Môžeme použiť napríklad TFTPD32 , ktorý spustíme na počítači, z ktorého spravujeme switch.

Pripojíme sa ku switchu a nasledujúcim spôsobom skopírujeme aktuálny IOS.

SWITCH # show version 					// vypíšeme informácie o verzii 
SWITCH # show flash 					// vypíšeme obsah 
SWITCH # cd C3750-IPBAS-mz.122-25.SEB4 			// občas musíme do podadresára 
SWITCH # copy flash tftp 					 // začneme kopírovať 
Source filename [ ]? C3750-IPBAS-mz.122-25.SEB4.bin 	// meno prenášaného súboru 
Address or name of remote host []? 192.168.190.12 	// adresa TFTP servera 
Destination filename [C3750-IPBAS-mz.122-25.SEB4.bin]?	// ak nechceme meniť cieľové meno ENTER

Záloha konfigurácie

Zálohu konfigurácia môžeme vykonať rovnakým spôsobom ako zálohu IOSu, iba zmeníme meno kopírovaného súboru. Môžeme kopírovať priamo running-config , startup-config alebo súbor , kde je uložená startup-config.

SWITCH # copy running-config tftp

Pohodlnejší spôsob zálohy konfigurácie nám prináša program Cisco Network Assistant . V menu zvolíme Maintenance – Configuration Archive .

Startup konfigurácia je uložená v súbore flash: config.text

Informácie o VLAN je uložená v súbore flash: vlan.dat

Upgrade IOSu

Pre vykonanie upgradu IOSu treba nakopírovať nový obraz a všetky potrebné súbory do Flash pamäte switche a vykonať jeho reštart. Teoreticky môžeme mať na switchi uložených viac verzií IOSu, ak máme dostatok miesta. Ak je na switchi nedostatok miesta, musíme najprv zmazať starý image (bežiaci systém je v RAM).

SWITCH # del C3750-IPBAS-mz.122-25.SEB4 	 // zmazanie súboru

Jednoduchšie cesta je použiť Cisco Network Assistant . V menu zvolíme Maintenance – Software Upgrade a program vykoná všetko automaticky. Overí súbor, rozbalenie tar archív, skopíruje všetky potrebné súbory a vykoná reštart switche.

Druhou možnosťou je vykonať všetko ručne. Kopírovanie súborov vykonáme obdobne ako u zálohy IOSu. Následne vyvoláme reštart switche.

SWITCH # reload 	// reštart switche