Menu Zavrieť

RAID – Redundant Array of Independent Disks

RAID môžeme vytvárať softvérovo pomocou prostriedkov operačného systému, čo je síce lacné, ale menej spoľahlivé a výkonné. Alebo hardwarovo , kedy sa o všetko stará radič. V dnešnej dobe je aj väčšina domácich počítačov vybavená radičom s jednoduchým HW raid, takže nie je problém využiť RAID 0 alebo RAID 1.

Základné typy RAID

RAID 0 – strip – spájanie
Minimum 2 disky, dáta sú uložené striedavo v tzv. Prúžkoch (strips). Súčasný zápis / čítanie na všetky disky (zakaždým niečo iné), oboje je n-krát zrýchlené. Porucha jedného disku znamená, že prídeme o všetky dáta.
RAID 1mirror – zrkadlenie
Minimum 2 disky. Čítanie zo všetkých naraz, tzn. zrýchlenie, zapisuje sa na oba disky to isté. Bezpečné, využijem iba časť kapacity.
RAID 3strip s paritou – spájanie s kontrolou
K dátam sa pridáva kontrolný súčet na samostatný disk. Nahradil RAID 5kou.
RAID 5strip s distribuovanou paritou
Minimum 3 disky. Ukladané dáta + parita, z ktorej je možné obnoviť poškodené dáta. Čítanie zo všetkých diskov naraz mimo parity, tzn. zrýchlenie n-1 krát. Pri zápise je potrebné počítať paritu – HW akcelerácie na radiči, využitá kapacita je (n-1) krát veľkosť disku. Zvládne výpadok jedného disku.
RAID 6strip s distribuovanou paritou x2
Obdoba RAID 5, ale 2x parita, zvládne výpadok dvoch diskov naraz, minimum 4 disky, kapacita (n-2) krát.
RAID 10 – RAID 1 a RAID 0
Rýchlosť z RAID 0 a bezpečnosť RAID 1, minimum 4 disky, kapacita je polovica, rýchlejší ako RAID 5.
RAID 50 – RAID 5 a RAID 0
Minimum 6 diskov, obdoba RAID 5, rýchlejší.

Príbuzné termíny

hot-swap disk
vlastnosť diskového poľa a disku, ktorá umožňuje výmenný disk za chodu
hot-spare disk
náhradný disk, ktorý čaká, až dôjde k poruche disku a automaticky ho nahradí, v niektorých systémoch sa funkcia hotspare automaticky cyklicky vymieňa (kvôli zaťaženiu)