Menu Zavrieť

Telnet

Telnet (názov je skratkou slov teletype over network, slovensky teda ďalekopis pripojený po sieti) je meno komunikačného protokolu v počítačovej sieti Internet, vďaka ktorému sa užívateľ môže pripojiť k vzdialenému serveru. Telnet funguje na pomyselne najvyššie umiestnenej aplikačnej vrstve (Application Layer) v architektúre protokolu TCP/IP .

Prvý krok vo vývoji telnetu bol urobený už na konci 60. rokov minulého storočia a protokol bol štandardizovaný ako jeden z prvých zo všetkých dnes známych internetových štandardov. Telnet oficiálne využíva či tzv. „načúva“ v rámci TCP na sieťovom porte 23.

Pre správnu funkčnosť protokolu sa predpokladá model klient-server. Kedy klient je na tzv. fyzickom počítači a server je na vzdialenom počítači (kam sa užívateľ chce prihlásiť).

Pretože telnet pracuje na textovej báze, čiže sa jedná o textový terminál s nešifrovanou dátovou komunikáciou, tak je dnes nahradený, pre vyšší stupeň zabezpečenia, šifrovaným protokolom s názvom SSH (Secure Shell). Telnet sa v súčasnosti používa len na nastavovanie niektorých sieťových alebo priemyselných zariadení cez tzv. konzolu (terminál RS232).

Pod slovom telnet sa tiež rozumie program, ktorý úspešne dopomáha ku komunikácii medzi dvoma počítačmi v rámci rovnomenného protokolu. Spúšťa sa z príkazového riadku (Windows, Linux…) a slúži k spojeniu počítačov v sieti TCP/IP. Oproti iným grafickým klientom je ihneď vidieť odozvu protistrany (servera, ku ktorému sa prihlasujeme), a tým môžeme jednoducho zistiť potenciálny problém.
Vo Windows sa spúšťa z príkazového riadku (cmd.exe). Ten spustíte tak, že pomocou klávesovej skratky Win + R otvoríte dialóg Spustiť, do neho zadáte cmd a kliknete na OK. Zobrazí sa okno príkazového riadku, kde spustíme príkaz telnet na pripojenie k inému serveru.

Použitie:

c:\Users\admin\telnet "IPadresa alebo doménové meno" "číslo_portu"

Príklad pre testovanie http:

ukončenie relácie je príkazom „q“ (quit).

Vo Windows od verzie Vista vyššie nie je telnet v systéme štandardne prítomný, je potrebné ho doinštalovať.

  • Kliknite na ponuku Štart a vyberte Ovládací panel (môže byť v položke Systém vo Windows 10).
  • V Ovládacom paneli kliknite na položku „Programy a súčasti“ a vyberte „Zapnúť alebo vypnúť súčasti Windows“ .
  • V závislosti na parametroch Vášho používateľského účtu a nastavenia zabezpečení Windows budú možno vyžadované administrátorské oprávnenia.
  • V zozname dostupných programov nájdete položku „Klient služby Telnet“ a kliknutím na zaklikávacie políčko ju vyberte k inštalácii.

V linuxe môžete použiť ľubovoľný terminálový program – xterm, konzola atď.