Menu Zavrieť

Adresy v rámci pri prechode sieťami

Stanica na zdieľanom médiu

Máme dve stanice pripojené na zdieľanom médiu, čo môže byť napríklad stará verzia ethernetu v  topológii zbernice (bus) alebo bežne používaná topológia hviezda (star), keď sa ako centrálny prvok použije hub. Obe stanice majú nastavenú IP adresu a určenú sieť (zadanú masku subnetu) a sieťovej karty majú MAC adresu. Tento spôsob sa označuje ako zdieľaný ethernet .

V tomto prípade sú obe stanice v rovnakej sieti (rovnakom subnete), takže dôjde k  priamemu doručeniu.

Ak chce modrá stanica poslať dáta červenej stanici, tak najprv vytvoria ethernetový rámec:

 1. poznáme IP adresu cieľovej stanice
 2. do hlavičky IP paketu sa vloží naša IP adresa (zdrojová) a cieľová IP adresa
 3. teraz potrebujeme MAC adresu cieľovej stanice, buď ju máme v ARP tabuľke, alebo prevedieme ARP dotaz
 4. do ethernetového rámca vložíme našu MAC adresu (zdrojovú) a cieľovú MAC adresu

Následne sa odošlú tieto dáta do siete (využije sa CSMA/CD). Na zdieľanom médiu prejde rámec celú sieť a každá stanica načúva, či neobsahuje jej MAC adresu. Ak áno, tak rámec prijme.

Prepojenie pomocou switcha

V prípade, kedy je ethernet prepojený do topológie hviezda za pomoci switcha, tak sa vo väčšine prípadov dostane komunikácia iba ku staniciam, ktorým je určená (pomocou CAM tabuľky, teda aká MAC adresa komunikuje z ktorého portu, pokiaľ nemá záznam, tak odošle na všetky porty mimo prichádzajúceho). Princíp komunikácie je však rovnaký ako u zdieľaného médiá a switch je pre komunikujúce stanice transparentný. Tento, dnes bežný spôsob sa označuje ako prepínaný ethernet .

Prepojenie pomocou routeru

V tomto prípade je každá stanica v inom subnete, takže musí dôjsť k  nepriamemu doručeniu . Router už nie je transparentný sieťový prvok, ale ostatné sieťové zariadenia ho musia adresovať. Nasledujúci popis je všeobecný spôsob komunikácie:

 1. na sieťovej vrstve sa vytvorí hlavička IP paketu, ktorá obsahuje IP adresu zdrojovej a cieľovej stanice
 2. zdrojová stanica testuje, či je cieľová IP adresa v rovnakom subnete, teda či je pre ňu lokálny
 3. ďalej pokračuje vrstva sieťového rozhrania vytváraním hlavičky ethernetového rámca, vloží svoju zdrojovú MAC adresu, cieľová MAC adresa sa priradí k IP adrese z ARP keše (dotazu) a určí sa podľa:
  1. pri lokálnej komunikácii adresou cieľovej stanice
  2. pokiaľ nie je lokálna, tak sa pozrie do routovacej tabuľky a použije adresu patričného routera (ďalšie hop, často sa použije gateway)
 4. rámec sa odošle do siete
 5. dáta prídu na router, ten podľa MAC adresy pozná, že sú určené jemu
 6. skontroluje packet a zníži TTL (doba života v sieti – počet hopov)
 7. znovu sa vykonáva kontrola, či je IP adresa lokálne na jednom z interface a buď sa odošle ďalšiemu routeru alebo priamo cieľovej stanici
 8. cieľová stanica prijme rámec podľa MAC adresy
 9. overí ho, skontroluje IP adresu a postúpi ho skrze vrstvy nahor