Menu Zavrieť

Porty

Port v sieťových protokoloch je číslo, ktoré je spolu s  IP adresou súčasťou identifikátora konca spojenia (socketu) a slúži na priradenie spojenia konkrétnej službe. Zdrojový a cieľový identifikátor konca spojenia je tiež obsiahnutý v hlavičke paketu. Medzi protokoly využívajúce porty patria TCP, UDP a SCTP.

Číslo portu v rámci jedného počítača je zvyčajne zviazané (bind) s bežiacim procesom, ktorý dáta na tomto porte (t. j. pakety s týmto identifikátorom) prijíma alebo vysiela. V TCP aj UDP je port 16-bitové celé číslo bez znamienka, teda v rozsahu 0 až 65 535. Mnohé sieťové služby používajú pevne určený port. IANA (Od 2001 je to organizácia ICANN) udržiava zoznam služieb, ktoré bežia na:

  1. známych portoch(well-known ports, v rozsahu 0–1023) – sú vyhradené pre najbežnejšie sieťové služby
  2. registrovaných portoch(1024–49151) – registrujú sa u ICANN
  3. dynamických a  privátnych portoch v rozsahu  49152–65535 nemajú registrované služby a využívajú ich rôzne aplikácie.

Zoznam známych portov:

1/tcp TCP Multiplexor
7/tcp Echo Protocol
7/udp Echo Protocol
9/tcp Discard Protocol
9/udp Discard Protocol
13/tcp Daytime Protocol
17/tcp Quote of the Day
19/tcp Chargen Protocol
19/udp Chargen Protocol
20/tcp FTP dáta
21/tcp FTP riadenie
22/tcp SSH Bezpečné prihlasovanie, kopírovanie súborov (scp, sftp) a port forwarding
23/tcp Telnet nezabezpečená textová komunikácia
25/tcp SMTP Simple Mail Transfer Protocol (E-mail)
53/tcp DNS Domain Name Server
53/udp DNS
67/udp BOOTP BootStrap Protocol (Server) Tiež ho používa DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
68/udp BOOTP BootStrap Protocol (Klient) Tiež ho používa DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
69/udp TFTP Trivial File Transfer Protocol
70/tcp Gopher predchodca WWW
79/tcp finger Finger
80/tcp HTTP Hypertext Transfer Protocol (WWW)
88/tcp Kerberos Autentifkačný agent
110/tcp POP3 Post Office Protocol (E-mail)
113/tcp ident server starého identifikačného systému
119/tcp NNTP prenos usenet newsgroups
139/tcp NetBIOS
143/tcp IMAP4 Internet Message Access Protocol (E-mail)
161/udp SNMP, Simple Network Management Protocol
162/udp SNMP, Simple Network Management Protocol: trapy
514/udp syslog logovanie aktivity systému
443/tcp HTTPS bezpečný prenos webstránok
445/tcp Microsoft-DS (Active Directory, Zdieľané priečinky Windows, Sasser-worm)
445/udp Microsoft-DS SMB zdieľanie súborov
591/tcp FileMaker 6.0 Web Sharing (HTTP alternatíva, pozri port 80)
666/tcp Mutiplayer hry Doom od id Software cez TCP
993/tcp IMAP4 Internet Message Access Protocol (E-mail) cez TLS
995/tcp POP3 Post Office Protocol (E-mail) cez TLS

Zoznam registrovaných portov:

1080/tcp SOCKS Proxy
1194/tcp OpenVPN
1194/udp OpenVPN
1352/tcp IBM Lotus Notes/Domino RCP
1433/tcp Microsoft-SQL-Server
1434/tcp Microsoft-SQL-Monitor
1434/udp Microsoft-SQL-Monitor
1984/tcp Big Brother
3128/tcp HTTP používané web cache systémami a štandardný port programu Squid
3306/tcp MySQL Databázový systém
3389/tcp Microsoft Terminal Server (RDP)
5060/tcp SIP – VoIP protokol
5190/tcp AOL a AOL Instant Messenger
5222/tcp XMPP klientské spojenie
5269/tcp XMPP serverové spojenie
5432/tcp PostgreSQL Databázový systém
6000/tcp X11 X-windows
6667/tcp IRC, Internet Relay Chat
8000/tcp iRDMI. Často sa mylne používa namiesto 8080.
8080/tcp HTTP Alternatívna (http-alt) alebo WWW cacheovacia služba (web cache). Často sa používa, keď na jednom stroji bežia dva web servre, pre proxy a caching server, alebo na spúšťanie web servera bez rootovských oprávnení. Pozri aj port 80. Tomcat ho tiež používa ako štandardný port.
8118/tcp privoxy filtrujúca http proxy služba
9009/tcp Pichat serverové – P2P chat systém