Menu Zavrieť

Štruktúrovaná kabeláž

Štruktúrovaný kabelážny systém je z hľadiska použitia na prenos dát (počítačová sieť, internet), hlasu (telefonizácia) a obrazu (kamerové systémy, televízia) univerzálny. Používateľ si môže ľubovoľne zvoliť, ktoré prípojné miesto (telekomunikačnú zásuvku) bude na akú službu využívať. Rovnako môže kedykoľvek svoje rozhodnutie zmeniť a službu predefinovať v rozvádzači jednoduchou zmenou v prepojovacom poli.

Dôležitou vlastnosťou štruktúrovaných kabelážnych systémov je garancia funkčnosti všetkých známych a štandardizovaných prenosových protokolov. Organizácia takto môže bez akéhokoľvek obmedzenia meniť alebo inovovať všetky informačné technológie a používať zariadenia od ktoréhokoľvek výrobcu.

Okrem budov určených na kancelárske a výrobné účely sa štruktúrované kabeláže v ostatnom čase čoraz častejšie dostávajú aj do rodinných a bytových domov. Zabezpečujú komfortné pripojenie televízneho prijímača, počítača alebo telefónu v ľubovoľnom mieste domácnosti bez zníženia estetiky interiéru zväzkami prípojných a predlžovacích káblov. Aktuálnu funkciu ktorejkoľvek zásuvky možno opäť kedykoľvek zmeniť. Inštalovanie štruktúrovaných kabelážnych rozvodov bude v blízkej budúcnosti samozrejmosťou a nutnosťou. Urýchleniu tohto procesu pomôže najmä zákon o povinnom prechode na digitálne vysielanie televíznych programov a obrovský rozmach služieb Triple Play (televízia, rýchly internet, IP telefonizácia).

Správny výber kabeláže

Kategórie kabeláží upravujú 2 hlavné normy:
•    TIA/EIA 568, v súčasnosti vydanie C, americká norma
•    ISO 11801, v súčasnosti vydanie 2, medzinárodná norma
Z týchto dvoch noriem sú odvodzované všetky ostatné svetové normy. Obidve normy poznajú kategórie 5e, 6 a 6A, ale iba ISO 11801 pozná aj kategórie 7 a 7A.

Dátová kabeláž – vysvetlenie skratiek

UTP (U/UTP) kábel bez tienenia
FTP (F/UTP) kábel tienený fóliou
S-FTP (SF/UTP) kábel tienený opletením a fóliou
STP (U/FTP) kábel po pároch tienený fóliou
F-FTP (F/FTP) kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie fóliou
S-STP (S/FTP) kábel po pároch tienený fóliou + spoločné tienenie opletením
LSOH bezhalogénový kábel odolný voči šíreniu plameňa podľa STN-IEC 60332-1
LSFROH bezhalogénový kábel odolný voči šíreniu plameňa podľa STN-IEC 60332-3C

 

Kategórie štruktúrovanej kabeláže

Kategória 5E (Cat. 5E) vychádza z kategórie 5 a má aj rovnakú šírku pásma (tj 100 MHz). Z dôvodu cenovej dostupnosti je v tejto chvíli kategórie 5E stále najrozšírenejšia kategória v štruktúrovanej kabeláži. Komponenty kategórie 5E vedia preniesť aj Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab 1000 Base-T) na tienenej i netienenej kabeláži v podaní protokolu 1000BaseT. Avšak prenosová rýchlosť 1 Gb / s je limitnou rýchlosťou pre všetky komponenty kategórie 5E. Kabeláž využíva konektory RJ45.
Kategória 6 (Cat.6) pôvodne bola navrhnutá v roku 2002 pre iný typ Gigabit Ethernetu (TIA/EIA-854 1000 Base-Tx) a mala zlacniť výrobu aktívnych prkov. Výrobcovia aktívnych zariadení ale tento typ komunikácie nepodporili. Vo výsledku Cat.6 v súčasnosti podporuje iba rovnakú aplikáciu ako Cat.5e: Gigabit Ethernet (1000 Base-T) po tienených a netienených kábloch a pri použití RJ45 konektorov. Napriek tomu, že existujúce inštalácie možno po sofistikovanom testovaní preklasifikovať na prenos 10G Ethernetu, táto kategória kabeláží nebola navrhnutá pre takúto aplikáciu a nemala by byť odporúčaná pre nové inštalácie podporujúce 10G Ethernet. V porovnaní s Cat.5e ale Cat.6 prináša dve výhody: širšie prenosové pásmo (tj až 250 MHz) , umožňujúce vyššiu spoľahlivosť prenosu gigabitových aplikácií a vo všeobecnosti vyššia kvalita konektorov, ktorá spolu s káblami s nižším odporom umožňuje lepší prenos Power-over-Ethernet (PoE) signálov.
Kategória 6A (Cat.6A) je najmladšou kategóriou ktorá vznikla v apríli 2008 a je navrhnutá na prenos 10Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an 10Gbase-T). Opäť je dostupná po tienenej i netienej verzii. S kategóriou 6A sa počíta predovšetkým pre plnohodnotný prenos protokolu 10GBase-T na všetky vzdialenosti (rýchlosť 10 Gb / s), ktoré sú v metalickej kabeláži bežné. Oproti kategórii 6 pracujú komponenty kategórie 6A s dvojnásobnou šírkou pásma – tj 500 MHz, ktorá poskytuje komponentom tejto novej kategórie už spomínanú vyššiu dátovú priepustnosť.
Kategória 7 (Cat.7) Kategória 7 (Cat.7) bola navrhnutá v roku 2002 pre budúci 10Gigabit Ethernet, ktorý v tej dobe ešte neexistoval. Kvôli odlišným konektorom (nevyužíva RJ45) a výhradne S/FTP káblom (ale najmä vďaka absencii výhod!) ju trh nikdy neakceptoval a jej použitie rýchlo klesá. Pracovná frekvencia kategória 7 je teraz 600 MHz.
Kategória 7A (Cat.7A) je evolúciou Cat.7. Súčasná kategória 7 z dôvodu malého odstupu šírky pásma od komponentov kategórie 6A (500 MHz vs. 600 MHz) bude postupne nahradená touto novou kategóriou s dvojnásobnou šírkou pásma – tj 1000 MHz Využíva rovnaké špeciálne konektory (nie RJ45) a oveľa vyššie frekvencie, ktoré majú podporiť prenos budúcich aplikácií. Avšak, podľa nedávno ratifikovanej normy IEEE 802.3ba definujúcej prenos 40 a 100 Gigabit Ethernetu, Cat.7A. takéto prenosy nepodporuje. Navyše v súčasnosti neexistuje žiadne prenosné testovacie zariadenie schopné otestovať výkon kabeláže Cat.7A v celej šírke prenosového pásma. Vo výsledku použitie Cat.7A opäť prináša viaceré komplikácie bez zjavných výhod.

Z hľadiska výberu kabeláže a vynaložených investícií je dôležité nasledujúce konštatovanie. Nadčasové riešenie s morálnou životnosťou 15 až 20 rokov predstavujú len kabelážne systémy schopné prenosu 10 Gigabit Ethernetu (vierohodne certifikované ako Cat. 6A). Všetky ostatné systémy sú kvalitatívne na úrovni Cat. 5E, schopné prenášať 1 Gigabit Ethernet.