Menu Zavrieť

3.1. Úloha transportnej vrstvy

V aplikačnej vrstve sme sa venovali protokolom, pomocou ktorých vedeli komunikovať dve sieťové aplikácie, aby si vedeli poslať nejaké konkrétne dáta, nazývané správy (napr. súbor, heslo, DNS záznam). Komunikácia a teda aj výmena správ je realizovaná typicky cez rozhranie nazývané socket, cez ktoré odovzdáva aplikácia (proces) správy transportnej vrstve a tiež prijíma správy z transportnej vrstvy. Hlavnou úlohou transportnej vrstvy je umožniť prenos správ (prúdu dát) medzi dvoma procesmi alebo vláknami na rôznych koncových zariadeniach. Transportná vrstva pri tom využíva sieťovú vrstvu, ktorá dokáže dopraviť pakety z počítača na počítač. Neformálne povedané, transportná vrstva „spracuje“ to, čo dôjde po sieti na dané zariadenie, zrekonštruuje z toho správy aplikačnej vrstvy a pošle ich správnemu soketu a tým aj aplikácii, čo ho otvorila.

Na internete sa používajú hlavne dva transportné protokoly TCP a UDP.