Menu Zavrieť

5.5. Preklad z IPv6 adries na MAC adresy: Neighbor discovery protocol

Protokol IPv6 nepoužíva protokol ARP, ale protokol NDP (neighbor discovery protocol), ktorý je časťou ICMPv6. Výhodou tohto riešenia je využitie multicastového rozšírenia Ethernetu (multicastové adresy Ethernetu majú tvar 33:33:hocičo), pri ktorom sa žiadosti o preklad nedostanú ku všetkým uzlom, ale len tým, ktorých IPv6 adresa končí rovnako ako cieľová Ethernetová multicastová adresa. Napríklad ak chceme preklad z IPv6 adresy 2001:111::1:2345:6789, pošleme ICMPv6 neighbor solicitation paket s cieľovou multicastovou Ethernetovou adresou 33:33:23:45:67:89. Túto multicastovú adresu je povinný uzol s touto IPv6 adresou počúvať, podobne ako všetky uzly ktorých IPv6 adresa končí na 2345:6789.

Podobne ako ARP protokol plní ARP tabuľku, NDP plní NDP tabuľku. Dá sa vypísať príkazmi: Windows: netsh interface ipv6 show neighbors, Linux: ip -6 neighbor show).