Menu Zavrieť

5.8. Rapid spanning tree protocol – RSTP 802.1D

RSTP 802.1D je rozšírenie Ethernetu, ktoré bez ohľadu na zapojenie zariadení v sieti zabezpečuje, aby funkčná topológia zostala súvislá a neobsahovala cykly, t.j. aby bola stromová. Toto rozšírenie je bežnou súčasťou asi všetkých súčasných switchov. Bez tohto rozšírenia by nebolo možné prevádzkovať dobre fungujúcu sieť, v ktorej máme switche zapojené s cyklami. Keďže základný algoritmus posiela broadcastové rámce do všetkých zásuviek okrem tej, z ktorej rámec prišiel, tak pri zapojení do kruhu, sa každý broadcastový rámec bude neustále dookola posielať. Ešte horšia situácia je pri viacerých cykloch, kedy dochádza k takzvaným broadcastovým búrkam, lebo broadcastové rámce sa neustále množia, až všetko zahltia.

Zapojenie switchov do cyklov môže mať svoj zmysel, lebo dokáže zachovať funkčnosť internetu aj pri zlyhaní niektorého spoja. Odstránenie cyklov softvérovo zabezpečujú switche samotné pomocou RSTP protokolu podľa štandardu 802.1D.

Samotný protokol je navrhnutý podobne ako algoritmus pre spanning tree, ktorý sme popisovali pri Broadcastovom smerovaní. Opäť je potrebné vybrať centrálny uzol (rendezvous point) a v strome potom ostávajú aktívne iba tie hrany, ktoré sú súčasťou najkratších ciest od ostatných uzlov k centrálnemu uzlu. Dĺžky hrán sú určované hlavne prenosovou rýchlosťou. Centrálny uzol je zariadenie s najmenším číslom „bridge id“ (typicky router), alebo v prípade rovnosti týchto čísiel, zariadenie s najmenšou MAC adresou. Zásuvky, ktoré nie sú súčasťou tohto stromu sa vypnú. Po vytvorení stromu sa periodicky overuje konektivita spojov v strome a v prípade výpadku alebo pribudnutia niektorého spoja, sa strom vytvorí nanovo.