Menu Zavrieť

1.1. Čo je to internet

Internet tvorí mnoho navzájom poprepájaných zariadení. Na okrajoch internetu sa nachádzajú mnohé koncové zariadenia – osobné počítače, mobily, autá, chladničky, servery, televízory, atď. Jednotlivé koncové zariadenia sú napojené do internetu rôznymi spôsobmi – kovovými drôtmi, optickými drôtmi, cez Wi-Fi, GPRS, 3G, 4G, 5G, satelit alebo modemom cez vytáčané spojenie (dial-up), DSL či koaxiálne káble káblových TV. Jadro internetu tvoria routre, ktoré sa starajú o to, aby sa dáta nasmerovali od vysielajúceho zariadenia k správnemu prijímaciemu zariadeniu. Aj routre medzi sebou môžu byť poprepájané rôznymi prenosovými médiami.

Na internet sa dá pozerať aj ako na množinu služieb, ktoré poskytuje – webové stránky, vyhľadávanie, hry, peer-to-peer siete, sociálne siete, internet banking a iné komerčné služby, telefonovanie, videokonferencie, gridové výpočty, vysielanie rádia a televízie a mnoho iných.

Internet poskytuje na komunikáciu medzi koncovými zariadeniami prostriedky na komunikáciu. Všetka komunikácia na internete sa riadi protokolmi.