Menu Zavrieť

1.2. Čo je to protokol

Protokol je vopred dohodnutá forma komunikácie. Protokoly sú bežné aj medzi ľuďmi. Ak chceme získať nejakú informáciu, „odosielame“ druhému človeku vhodné „správy“. Niekedy sú tieto požiadavky doprevádzané aj začiatkom a koncom komunikácie: Dobrý deň prajem. – Dobrý deň aj Vám. – Môžem sa Vás niečo opýtať? – Nech sa páči. (koniec začiatku komunikácie) – Čo viete o DDoS útokoch? – Nič. (začiatok konca komunikácie) – Ďakujem. – Za málo.

Sieťové protokoly sú určené pre zariadenia a programy. Majú rôzne formy a štruktúry, ktoré sú podriadené konkrétnemu účelu, napr. „chceme dopraviť všetky dáta a v rovnakom poradí“, alebo „chceme zistiť, ktorý počítač má danú IP adresu“.

Sieťové protokoly definujú formu, poradie odoslaných a prijatých správ medzi sieťovými prvkami a akcie pri posielaní, prenášaní a prijímaní správ.