Menu Zavrieť

4.16. Virtual private network – VPN

  • VPN (Virtual private network) je spôsob, ktorým sa pomocou aplikačných protokolov dosiahne, že počítače ktoré sú fyzicky v iných sieťach, hoc aj veľmi ďaleko od seba, sú v rovnakej virtuálnej sieti. V operačnom systéme sa vytvorí nové virtuálne rozhranie s novou IP adresou, ktorá prislúcha buď reálnej vzdialenej sieti (ak VPN server simuluje switch), alebo virtuálnej privátnej sieti (ak VPN server prevádzkuje samostatnú virtuálnu sieť, často zapojenú do vzdialenej fyzickej siete cez NAT, ktorý na serveri realizuje prepojenie virtuálnej siete a fyzickej siete).
  • TOR (The Onion Router) je anonymizačná sieť, ktorá opäť pomocou aplikačného šifrovacieho protokolu zabezpečuje anonymitu iniciátorov spojenia vytvorením spojení s cieľom cez reťaz anonymizačných serverov. Môžete si o tom pozrieť napr. toto video.