Menu Zavrieť

5.1. Úloha spojovej vrstvy

Už vieme, že sieťová vrstva má za úlohu dostať datagram z jedného koncového zariadenia na iné kdekoľvek na internete. Využíva pri tom adresáciu cez IP adresy, ktoré sú prideľované podľa siete, v ktorej sa dané koncové zariadenie nachádza. Ide o hierarchickú adresáciu, ktorá umožňuje zistiť „polohu“ zariadenia v rámci internetu.

Spojová vrstva je sieťovou vrstvou využívaná na prenos datagramu daným prenosovým médiom (kovový drôt, optický drôt alebo vzduch) medzi dvoma zariadeniami. Kým sieťovú vrstvu nezaujíma, akým médiom sa dopravia pakety medzi zariadeniami, spojová vrstva, ktorá už realizuje reálne dorozumievanie týchto zariadení medzi sebou, musí brať do úvahy, aké prenosové médium je použité. Dôležité je si uvedomiť, že paket pri svojej ceste z jedného miesta na druhé v rámci internetu, môže prechádzať rôznymi typmi spojov a využívať pri tom rôzne implementácie spojovej vrstvy.

Spojová vrstva je využívaná sieťovou vrstvou na komunikáciu zariadení iba v rámci jednej siete. Na identifikáciu zariadení „v dosahu siete“ využíva adresáciu cez MAC adresy (MAC = media access control). MAC adresy sú prideľované výrobcom sieťového adaptéru (sieťovej karty) a sú nezávislé od siete, v ktorej sa nachádzajú. Keďže sa MAC adresy využívajú iba na identifikáciu zariadení v rovnakej sieti, tak iba na základe MAC adresy sieťového adaptéru nevieme určiť, kde sa tento adaptér (a teda počítač, v ktorom je namontovaný) v rámci internetu nachádza, pokiaľ sa nenachádza v našej sieti.

Sieťová vrstva odosielateľa vytvorí (zo segmentov) datagramy a pošle ich spojovej vrstve. Spojová vrstva každý datagram zabalí do rámca. Rámec už predstavuje finálnu postupnosť jednotiek a núl, ktoré fyzická vrstva odošle do spoja. Ide teda o posledné obalenie pôvodnej odosielanej správy pri ceste vrstvami od transportnej až po fyzickú.

Jednotlivé implementácie (technológie) spojovej vrstvy môžu poskytovať rôzne typy služieb, ako sú spoľahlivý prenos dát, kontrolu toku dát, ale aj odhaľovanie a opravu chýb. Nie všetky sú využívané pri všetkých typoch technológií. Napríklad pri vysoko spoľahlivých drôtových spojoch je zbytočné zabezpečovať spoľahlivosť prenosu potvrdzovacími správami. Na druhej strane pri bezdrôtových prenosoch, kde je väčšia šanca externých interferencií, je zabezpečenie spoľahlivosti prenosu dát žiadané.