Menu Zavrieť

5.3. Adresácia na spojovej vrstve

Na adresáciu na spojovej vrstve sa používajú MAC adresy. Niekedy sa nazývajú aj ako fyzické adresy, hardvérové adresy alebo Ethernetové adresy. MAC adresa slúži na identifikáciu sieťového adaptéra (sieťovej karty) v rámci tej istej siete. MAC adresy sú prideľované výrobcom sieťovej karty a sú nezávislé od siete, v ktorej sa nachádzajú. MAC adresy prideľované výrobcami sú jedinečné. O jedinečnosť MAC adries sa stará organizácia IEEE. Každý výrobca si musí pred tým, ako chce sieťové karty vyrábať, kúpiť od organizácie IEEE nejaký rozsah MAC adries a tie potom postupne prideľuje jednotlivým výrobkom (sieťovým kartám). Na základe MAC adresy sa dá teda určiť výrobca danej sieťovej karty.

MAC adresa má 6 bajtov. Obvykle sa píše hexadecimálne po jednotlivých bajtoch oddelených dvojbodkou. Napríklad AA:BB:CC:DD:EE:FF.

Dôležité si je uvedomiť iný charakter informácie daný IP adresou a MAC adresou. IP adresa je závislá od siete, v ktorej sa zariadenie nachádza a určuje tak polohu zariadenia na internete a MAC adresa od siete závislá nie je – nemení sa prenesením zariadenia (napr. notebooku) do inej siete. Ako analógiu si môžeme zobrať to, že IP adresa je niečo ako poštová adresa, na ktorej sa človek nachádza a MAC adresa je niečo ako rodné číslo, ktoré nezáleží od pozície daného človeka. MAC adresa tak jednoznačne určuje, s ktorým konkrétnym zariadením v rámci siete chceme komunikovať.

5.3.1  Rámec Ethernetu

IEEE 802.3

Ethernet je jednou z mnohých technológií najnižšej vrstvy referenčného modelu TCP/IP – vrstvy sieťového rozhrania. Popri množstve technológií patrí Ethernet 802.3 medzi tie najrozšírenejšie v drôtových LAN sieťach. Na spojovej vrstve využíva prístupovú metódu CSMA/CD. Datagramy sieťovej vrstvy sú obaľované do rámcov, ktoré sú prostredníctvom CSMA/CD vysielané do zdieľaného spoja.

Hlavička ethernetového rámca je veľmi jednoduchá. Prvých 8 bajtov hlavičky, zvaných preambula, obsahuje len synchronizačné bity, ktoré tvoria postupnosť so striedajúcimi hodnotami 1 a 0, ukončenej dvoma jednotkami (101010…10101011). Potom nasledujú cieľová a zdrojová MAC adresa a označenie typu obsahu (datagramu), ktorý je prenášaný v tele rámca. Po tejto hlavičke už nasleduje samotné telo rámca, teda obvykle IP datagram, ktorý môže mať veľkosť maximálne MTU (maximal transfer unit), čo je v prípade drôtového Ethernetu 1500 bajtov. Dolná hranica veľkosti rámca je 46 bajtov pre 100Mb/s Ethernet, pre rýchlejší ako 100 Mb/s Ethernet môže byť dolná hranica väčšia (viď vyššie). Po tele rámca už nasledujú iba kontrolné bity metódy CRC.

8 bajtov 6 bajtov 6 bajtov 2 bajty 46 – 1500 bajtov 4 bajty
preambula cieľová MAC adresa zdrojová MAC adresa typ protokolu vyššej vrstvy telo rámca CRC