Menu Zavrieť

6.1. Úloha fyzickej vrstvy

Fyzická vrstva referenčného modelu ISO/OSI poskytuje pre vyššie vrstvy prenos binárnej informácie (postupnosti jednotiek a núl) medzi vysielačom a prijímačom. Špecifikuje vlastnosti použitého fyzického média (napr. tvar použitého drôtu, používané frekvenčné pásmo) a tiež aj vlastnosti vysielača a prijímača prenášanej binárnej informácie. Veľmi dôležitý je tiež popis spôsobu kódovania tejto binárnej informácie do signálu, ktorý sa dá preniesť daným fyzickým médiom. Medzi vysielačom a prijímačom je takto vybudovaný komunikačný kanál, ktorý prenáša tieto signály. Signály predstavujú nejaké zmeny parametrov (stavov) komunikačného kanála, napríklad elektrické napätie, elektrický prúd, frekvencia, svetlo/tma a podobne. Vysielač tieto parametre mení a prijímač je schopný ich odhaliť a rozlíšiť. Je nutné, aby sme použili aspoň dva druhy signálov, aby sme vedeli zakódovať binárnu informáciu.