Menu Zavrieť

2. Počítačové siete – základné topológie

Zbernica (bus)

Zbernica bola používaná v prvých dobách Ethernetu a realizovala sa pomocou koaxiálneho kábla a BNC konektorov, na konci musel byť vždy terminátor. Všetky zariadenia sú zapojené na spoločnú zbernicu. V sieťach sa od tejto technológie ustúpilo a dnes sa používa prevažne zapojenie do hviezdy.

Hviezda (star) – Hub and Spoke

Hviezda je dnes najpoužívanejšia topológia pre Ethernet. Je tu centrálny prvok, ktorý realizuje prepojenie zariadení, a do neho sú pripojené jednotlivé zariadenia. Ako centrálny prvok slúži hub alebo switch, ale z iného pohľadu sa môže jednať aj o router.

Obdobná je Rozšírená topológia hviezda , ktorá vznikne, keď niekoľko samostatných hviezd prepojíme dohromady cez centrálny prvok. V praxi sa dnes často používa troj vrstvová topológia (prípadne dvoj vrstvová, kedy sa jedna vrstva vynechá) využívajúca prepojenie do hviezdy. V najvyššej vrstve je jeden alebo dva (pre redundanciu) switche, tzv. Jadro (core). Druhá vrstva obsahuje niekoľko switchov pripojených do jadra a zvaných distribučná (distributed). Posledná vrstva, pripojená do distribučnej, je prístupová (access) a do nej sa pripájajú stanice a servery. Niektoré dôležité servery sa môžu pripojiť priamo do distribučnej vrstvy. Zapojenie, kedy zdvojíme centrálny prvok, sa tiež označuje ako Dvojitá hviezda .

Topológia hviezda sa tiež označuje ako zapojenie Hub and Spoke . Tu nie je použitý termín hub ako aktívny sieťový prvok, ale je to odvodené od označenia pre koleso na voze, kde máme stred (Hub) a lúče (Spoke). Tento termín sa používa aj u routovania alebo VPN, kedy Hub je centrála / centrálny prvok a Spoke sú pobočky.

Kruh (ring)

V  kruhovej topológii je každý uzol pripojený k dvom susedným a dohromady tvoria kruh. Štandardne existuje iba jedna cesta medzi dvoma uzlami. Rozšírením je, že komunikácia prebieha v smere aj proti smeru hodinových ručičiek. Používa sa pre sieťové technológie FDDI a Token Ring.

Mriežka (mesh)

V topológii mesh sú uzly prepojené s viacerými susedmi. Buď sa môže jednať o Full Mesh (plnú mriežku), keď je každý uzol spojený so všetkými ostatnými, takže môže komunikovať s každým priamo a v prípade výpadku nejakej linky môže jednoducho nájsť cestu. Ale pri viac uzloch sa jedná o zložité a drahé zapojenia. Alebo o Partial Mesh (čiastočnú mriežku), keď niektoré uzly sú priamo spojené (point-to-point) s viacerými inými uzlami.

Logická Full Mesh sa používa napríklad pre routovanie BGP protokolom. Ďalej sa Mesh topológie používa v niektorých WiFi sieťach.