Menu Zavrieť

1. Počítačové siete a ich typy

Počítačová sieť – computer network

Počítačová sieť vznikne vo chvíli, keď dvaja (niekedy sa hovorí minimálne tri) alebo viac počítačov prepojíme dohromady pomocou telekomunikačného systému s cieľom zdieľať zdroje. V praxi je dnes najrozšírenejšou sieť založená na technológii ethernet a používa protokol TCP/IP .

Počítačové siete sa delia podľa rôznych kritérií. Napríklad podľa veľkosti na PAN (Personal Area Network), LAN (Local Area Network), CAN (Campus Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) alebo WAN (Wide Area Network). Podľa technológie použitej pre spojenie zariadenia na Ethernet, WLAN, a pod. Alebo podľa sieťovej topológie na topológie zbernica, hviezda, apod.

Zjednodušene môžeme počítačovú sieť (ktorej veľkým reprezentantom je napríklad internet) zobraziť pomocou stromovej štruktúry. Pekný schematický obrázok i s popisom, som našiel v článku The Internet: How it works . Samozrejme skutočná situácia je zložitejšia, pretože mnoho liniek je zdvojených a prepojených na viacerých miestach.

Local Area Network – LAN

Lokálna počítačová sieť sa vyznačuje tým, že počítače sú prepojené na menšom geografickom území (teda v rámci firmy, budovy, miestnosti, atp.). V rámci LAN sa najviac používa prepínaný ethernet  alebo WiFi  (IEEE802.11). Infraštruktúra je väčšinou tvorená metalickými káblami a prípadne optickou chrbticou.

LAN môže byť samostatná sieť, ktorá prepája rad zariadení, ale v dnešnej dobe je väčšinou prepojená do internetu, teda WAN siete.

Metropolitan area network – MAN

Sieť, ktorá spája jednotlivé LAN, ale neprekračuje hranice mesta či metropolitnej oblasti, sa označuje ako metropolitnú sieť – MAN. V rámci MAN sa často používa bezdrôtové spojenie alebo optické vlákna.

MAN môže byť vlastnená jednou organizáciou, ale väčšinou sa jedná o prepojenie niekoľkých nezávislých objektov. Môžeme mať napríklad niekoľko pobočiek firmy v jednom meste prepojených do MAN siete.

Predtým sa využívali technológie ako ATM a FDDI , ale dnes sú väčšinovo nahradzované Ethernetom označovaným ako metro-ethernet .

Wide Area Network – WAN

WAN je komunikačná sieť, ktorá pokrýva rozsiahle územie, ako je spojenie krajín alebo kontinentov. Všeobecne môžeme povedať, že jednotlivé LAN siete sa prepájajú cez WAN sieť, aby sa zaistila komunikácia na veľké vzdialenosti. Týmto spôsobom pracuje internet ako najrozsiahlejšia a najznámejšia WAN.

Najviac sa dnes asi používa technológie Frame relay prípadne ATM .

Virtual Local Area Network – VLAN

Virtuálna LAN je obdobou klasickej lokálnej siete s tým, že LAN závisí na fyzickom usporiadaní a prepojení, zatiaľčo VLAN vzniká logicky vnútri fyzickej LAN.

Wireless Local Area Network – WLAN

Bezdrôtová lokálna sieť je opäť obdobou bežnej LAN, ale jednotlivé prvky nie sú fyzicky prepojené drôtom (metalikou či optikou), ale sú prepojené bezdrôtovo. Využívajú sa rádiové vlny a určitá modulácie pre prenos dát.
Výhoda bezdrôtovej siete je jasná pre mobilné zariadenia. Nevýhodou je napríklad to, že sa zle obmedzuje šírenie signálu, a prípadný útočník nemusí získať priamo fyzický prístup k zásuvke, ako v prípade drôtových sietí.