Menu Zavrieť

3. OSI model

Popis OSI modelu vznikol už pred radom rokov a napriek tomu, že sa považuje za základ pre sieťové technológie, tak nebol nikdy presne realizovaný. Obdobou OSI modelu je TCP/IP , u ktorého môžeme povedať, že vychádza z OSI modelu, ale upravuje ho, aby bol viac flexibilný. Podľa OSI modelu je vždy možné komunikovať iba s vrstvou nad alebo pod. A všetky vrstvy musia byť v komunikácii obsiahnuté, čo v rade praktických úloh prináša zbytočnú záťaž (časovú i dátovú). Napriek tomu je OSI model dobrý pre interpretáciu a teoretický opis sietí.

vrstva AJ vrstva SK jednotka funkcie vrstvy príklad
layer 7 Application Aplikačná dáta Sieťové procesy pre aplikáciu, overenie používateľov, všetko závislé na aplikáciu. Telnet, FTP
layer 6 Presentation Prezentačná dáta Reprezentácia dát a šifrovanie. Rieši rozdiely v reprezentácii dát medzi aplikáciou a sieťovým formátom – kóduje dáta pre prenos. MIDI, MPEG
layer 5 Session Relačná dáta Spojenie medzi aplikáciami, správa session. Komunikácia jednej aplikácie s druhou, posielanie viac dát po sebe. Udržuje celé spojenie medzi dvoma počítačmi. NetBIOS
layer 4 Transport Transportná Segments (segmenty) End-to-end spojenie systémov, spoľahlivosť – zaisťuje kompletnú prenos dát, kvalita služby. Rieši spoľahlivé odoslanie všetkých dát zo zdroja do cieľa pomocou segmentácie a potvrdzovanie. TCP, UDP
layer 3 Network Sieťová Packets (pakety) Logická adresácia – routovanie – určenie cesty paketu, prenos dát z bodu do bodu, používa IP adresy. Komunikácia medzi zdrojovým a cieľovým zariadením pomocou IP adresy. IP, ICMP, ARP, RIP
layer 2 Data Link Linková Frames (rámce) Fyzická adresácia, MAC – media access control a LLC – logical link control, dátový tok, synchronizácia rámov, komunikácia 1 hop, používa MAC adresy. Detekcia chýb, riadenie toku a prístupu na médium. Komunikácia medzi dvoma zariadeniami v jednom subnetu (alebo na bránu) pomocou MAC adresy. Vytvára rámca (hlavička + dáta + päta). Ethernet, FDDI, Token Ring, PPP, SLIP
layer 1 Physical Fyzická Bits (bity) Fyzické parametre linky – média (káble, rádio, svetlo), signály a binárne prenos. Rieši fyzickej poslanie dát (prenášaným bitom nepriraďuje žiadny význam). 100BaseT, RS-232, 802.11g

Porovnanie OSI vs. TCP / IP

V praktickom prípade a hlavne, keď používame protokol TCP/IP, môžeme použiť TCP/IP model. Hrubé porovnanie s ISO OSI modelom je tu.

TCP / IP OSI
Aplikačná Aplikačná
Prezentačná
Relačná
Transportná Transportná
Sieťová Sieťová
Vrstva sieťového rozhrania Linková
Fyzická