Menu Zavrieť

1.3. Komunikácia koncových zariadení

Koncové zariadenia, umiestnené na okrajoch internetu (t.j. nie v jadre internetu, kde sú skoro výlučne iba routre a prepojenia medzi nimi) majú spustené rôzne sieťové aplikácie. Sieťové aplikácie sú dvoch základných typov, klient/server a peer-to-peer.

Klient/server model predpokladá, že niekde existuje vždy zapnutý server, na ktorý sa pripájajú klienti. Týmto spôsobom funguje väčšina sieťových aplikácií, napr. web, e-mail, FTP a iné.

Peer-to-peer modelov je viac druhov. Niektoré vyžadujú stále zapnutý server na nadviazanie spojenia s inými seberovnými používateľmi (BitTorrentSkype). Niektoré dokážu fungovať aj bez stále zapnutého servera (Freenet).

Sieťové aplikácie môžu využívať rôzne spôsoby doručenia dát medzi sebou. Najrozšírenejšie sú protokoly TCP, ktorý poskytuje spoľahlivé doručenie dát, a UDP, poskytujúci nespoľahlivé doručenie dát „s najväčším úsilím“. Protokol UDP má tú výhodu, že odosielateľ sa nemusí starať o to, či všetky odoslané dáta došli na stranu príjemcu. To sa využíva hlavne pri real-time aplikáciách, ako sú streamované rádiá a TV, alebo telefonovanie cez internet.

Pozorný čitateľ zistil, že v internete sa môže ľahko stať, že niektoré odoslané dáta sa nedostanú do cieľa. Je to spôsobené buď technickými problémami niektorých zariadení na jednej z alternatívnych ciest (niekto preťal kábel), alebo dočasným zahltením niektorých routrov mnohými správami (dáta boli zahodené). Viac o tom o niečo nižšie.