Menu Zavrieť

1.7. Straty a zdržania paketov

Paket na svojej ceste do cieľa stretáva celý rad routrov. Na každom z týchto routrov sa nejaký čas zdrží, pokiaľ nie je odoslaný ďalej. Času potrebnému na spracovanie paketu routrom a jeho dopraveniu k ďalšiemu uzlu hovoríme celkové zdržanie medzi uzlami. Celkové zdržanie medzi uzlami rozdeľujeme na 4 za sebou nasledujúce zdržania

 • spracovanie
  • Po tom, ako router prijme celý paket a rozhoduje sa, kam ho prepošle, umiestni ho do radu paketov výstupného buffra toho portu (zásuvky), kam má byť preposlaný.
 • čakanie v rade na odoslanie
  • Paket čaká, kým cez daný port routra nie sú odoslané všetky predchádzajúce pakety, ktoré majú byť cez tento port odoslané. Toto čakanie je tým dlhšie, čím viac paketov za sekundu čaká na odoslanie daným smerom. Pokiaľ je rad zaplnený na celú svoju kapacitu, všetky nové pakety preposlané týmto smerom sú zahodené, dochádza teda k strate paketov. Na druhej strane, keď je rad prázdny, k žiadnemu čakaniu v rade nedochádza.
 • odosielanie
  • Každé pripojenie má danú svoju prenosovú rýchlosť, t. j. počet bitov za sekundu, ktoré sa môžu cez neho odoslať. Prenosová rýchlosť sa môže nazvať aj ako rýchlosť pripojenia či rýchlosť uploadu (odosielania). Ak je prenosová rýchlosť R bitov za sekundu a dĺžka paketu L bitov, tak toto zdržanie je presne L/R sekúnd. Ide teda o čas, odkedy sa odošle prvý bit paketu, až pokiaľ sa pošle posledný bit paketu. Je dôležité poznamenať, že tento čas sa nepripočítava s časom potrebným na prijatie paketu na ďalšom uzle. Často sa stáva, že v čase odosielania posledného bitu paketu sú už prvé bity toho istého paketu prijaté na druhom uzle.
 • prenos
  • Toto zdržanie predstavuje čas, za ktorý sa jeden bit prenesie k druhému uzlu. Tento čas závisí od vzdialenosti a prenosovej rýchlosti signálu v spoji (tá je obvykle blízka rýchlosti svetla). Toto zdržanie nemá s prenosovou rýchlosťou nič spoločné – je jedno či je prenosová rýchlosť 10 Gb/s alebo 10 kb/s !

Celkové zdržanie sa dá odmerať programom ping alebo traceroute. Ak dôjde k strate paketu z dôvodu zahltenia routra (výstupný buffer/rad je plný), môže byť tento paket znova poslaný odosielajúcim koncovým zariadením, ale aj nemusí – to závisí od zvoleného transportného protokolu.