Menu Zavrieť

PuTTY

PuTTY je populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin, holého TCP a terminál pre spojenia cez sériový port. Pôvodne bol dostupný iba pre systém Windows a v súčasnosti existuje aj pre rôzne UNIXové platformy. Je to open source softvér, šírený pod MIT licenciou, ktorý je k dispozícii aj so zdrojovým kódom.

Niektoré z vlastností PuTTY:

  • ukladanie informácií o serveroch a nastaveniach
  • výber protokolu SSH a šifrovacieho kľúča
  • klient príkazového riadku SCP a SFTP (pscp a psftp)
  • možnosť forwardovania portov s SSH

U PuTTY je základná konfigurácia veľmi jednoduchá. Základné údaje pre pripojenie nájdete v sekcii Session.  PuTTY podporuje rôzne typy pripojenia, my najčastejšie použijeme samozrejme SSH. Je možné nastaviť užívateľov, ktorým sa budeme automaticky prihlasovať a to nastavením Auto-login username v sekcii Connection-> Data. Ak používate proxy, nastavte ho v sekcii Connection-> Proxy. Pre lepšiu čitateľnosť v terminálovom okne (ak je rozlíšenie zobrazovača veľmi veľké) môžeme zmeniť veľkosť fontu v položke Window-> Appearance sekcia  Font settings, stlačiť tlačítko Change a vybrať veľkosť a typ fontu.

O ostatných možnostiach konfigurácie si povieme neskôr, ale typicky pre bežné použitie je všetko nastavené tak, ako má byť.

Celú konfiguráciu je možné uložiť do profilu, a to v sekcii Session po zadaní mena, a kliknutí na Save. Potom si ju môžete načítať zvolením príslušnej session a kliknutím na tlačidlo Load.

Použitie PuTTY

Spustite PuTTY. Do Hostname napíšte IP adresu (prípadne meno) servera, ku ktorému sa chcete pripojiť (IP adresu počítača môžete jednoducho zistiť príkazom ipconfig na Windows a ifconfig na Linuxe). Port ve väčšine prípadov necháte na 22 (predvolený port pre SSH), ale na serveri je toto samozrejme možné zmeniť.

Kliknite na tlačidlo Connect. Ak sa k danému serveru pripájate prvýkrát, zobrazí sa vám pravdepodobne varovanie podobné tomuto:

To potvrďte (dôležité je vedieť, že sa pripájame k serveru, ku ktorému chceme). PuTTY si uloží tzv. RSA kľúč servera a pri každom pripojení overí, či sa nezmenil. Ak áno, upozorní nás na to – môže to znamenať, že sa pripájame k serveru, ktorý sa len vydáva za server, ktorý chceme (pripojením k takému serveru by sme prakticky odtajnili naše prihlasovacie údaje). Po potvrdení sa objaví terminálové okno. V ňom uvidíte text „login as:“. Sem zadajte svoje používateľské meno. Následne sa objaví výzva na zadanie hesla. Ak zadáte platné informácie, objaví sa prompt, kde už môžete zadávať samotné príkazy.

Čo je to SSH a na čo je dobré

SSH, čiže Secure Shell, vznikol ako náhrada za telnet. Telnet je protokol, ktorý umožňuje vzdialené pripojenie k inému počítaču (napr. aj routeru, switchu) a textovú komunikáciu medzi nimi (vo forme vzdialeného terminálu). Nemusíte teda fyzicky prísť k danému zariadeniu a pripojiť si klávesnicu a monitor. Stačí byť pripojený k jednej sieti. Obrovská nevýhoda telnetu je to, že komunikácia prebieha ako plain-text – posielané dáta nie sú nijako šifrované a ktokoľvek v sieti ich teda môže odpočúvať. A práve v reakcii na toto bol v roku 1995 vyvinutý SSH.

SSH je teda zabezpečený komunikačný protokol (využíva TCP/IP). Okrem toho je to tiež názov unixového programu, ktorý pomocou tohto protokolu sprostredkováva komunikáciu medzi počítačmi na viacerých úrovniach. SSH umožňuje okrem prístupu k vzdialenému terminálu tiež prenos súborov a tzv. Sieťové tunelovanie, ktoré slúžia pre zabezpečený prenos akýkoľvek dát.